Přihlášení k administraci
Banner encyklopedie

Program UO Automap


Zde jsou rozebrány možnosti a ovládání programu UO Automap. Oficiální dokumentaci (ovšem v angličtině) najdete na stránce uoam.net.


Co to je?

Tento program slouží k orientaci ve světě a komunikaci mezi hráči. Můžete si pomocí něj prohlížet celou Středozem v různých přiblíženích, aniž byste vyšli z domu. Do mapy si lze dělat vlastní značky, je možné se přihlásit k některému serveru a vidět pozice všech ostatních přihlášených, bavit se s nimi… kol a kolem je to téměř nezbytná pomůcka.


Základy ovládání

Mapa se posouvá podle polohy postavy v právě označeném Clientovi. Posun je možný také šipkami, kolečkem myši se udává přiblížení. Dvojklikem na mapu se zapíná/vypíná tzv. topmost mode, což znamená, že mapa překrývá všechny spuštěné programy bez ohledu na to, zda je označená, či nikoli. Pokud chcete zjistit, kde je místo určené souřadnicemi, klikněte na mapu pravým tlačítkem a zvolte Go To Location…


Doporučujeme

Parabolic satellite dish attempted to connect an Onkyo sound system using his Motorola DVR HDMI inputs. If you were thinking of installing directv satellite dish, consider the dish satellite tv providers offer.

Tvorba vlastních značek

Klikněte na mapu pravým tlačítkem myši a zvolte New Label… Objeví se okno s nastavením značky:
Tvorba nové značkyTvorba nové značky


Legenda:
 • Name: název značky (např. Umbar, Drápač, banka)
 • Type: kategorie - ovlivňuje ikonu, druh písma apod.; viz dále
 • Position: souřadnice značky - jako výchozí jsou nastaveny souřadnice místa, kam jste klikli myší
 • Land: svět, ve kterém se bude značka zobrazovat; viz níže
 • File: nechte to na Personal, nezjistil jsem, k čemu je to dobré

Kategorie

Pomocí kategorií můžete ovlivňovat ikonu, písmo atp. značek. Klikněte na mapu pravým tlačítkem a zvolte Edit or Go To Labels… V okně, které se objeví, se nahoře přepněte na záložku Filter. Objeví se seznam typů (kategorií) značek. Můžete zde upravovat existující (Edit…), mazat je (Remove) a vytvářet nové (Add). Nastavení kategorie vypadá takto:
Úprava nastavení kategorie


Legenda:
 • Name: název, který se zobrazuje v seznamu při výběru v editačním okně značky (příšera, healer, město)
 • this category is a Town category: je-li tato volba zaškrtnuta, zobrazuje se jako název značky název kategorie (třeba místo Osgiliath město), název značky se ukáže až když na značku najedete myší.
 • Smallest visible Zoom level for this category: nastavení minimálního přiblížení, při kterém budou značky této kategorie vidět (vyšší číslo = větší přiblížení)
 • this category has an Icon: určení, zda budou mít značky této kategorie ikonu
 • Icon Tilts and Scales with the map: je-li zaškrtnuto, mění ikona značky svoji velikost podle přiblížení mapy
 • Choose Font…: výběr písma (pokud chcete používat háčky a čárky, musíte si vybrat středoevropský skript)
 • Choose Color…: výběr barvy písma
 • Choose Icon…: výběr ikony (kříž, lebka, oko,…)

Hledání

Klikněte na mapu pravým tlačítkem a zvolte Edit or Go To Labels… V seznamu, který se objeví, si můžete značky seřadit podle abecedy, typu atp.
Ukázka řazení podle názvu Ukázka řazení podle kategorie

Dvojklikem na značku se vám mapa posune na dané místo. Pokud hledáte nejbližší určitý typ značky (healera, banku,…), můžete v záložce Filter kliknout na některou z kategorií pravým tlačítkem a vybrat Locate Nearest. Pravdou nicméně je, že na tuto funkci se není možné příliš spoléhat, protože vždy počítá vzdálenost vzdušnou čarou.

Pokud se chcete dostat na vzdálenější místo a nepamatujete si cestu, může vám přijít vhod funkce Marker. Ta spojuje bílou linkou vás a váš cíl, dokud ji nevypnete. Spustit ji můžete buď kliknutím pravým tlačítkem přímo na mapu a vybráním Drop or Pickup Marker nebo stejným postupem u položky v seznamu značek (zde se volba jmenuje Drop Marker Here). Funkce Marker také ukazuje vzdálenost cíle (i když opět vzdušnou čarou), a to v pravém dolním rohu. Funkci vypnete kliknutím pravým tlačítkem na mapu a opětovným zvolením Drop or Pickup Marker.

Marker se dá spojit s funkcí Locate Nearest. Když pravým tlačítkem kliknete v záložce Filter na některou z kategorií, můžete zvolit Drop Marker on Nearest. Spojení funkcí ukazuje tento obrázek:
Ukázka nalezení nejbližšího léčitele


Propojení přes Internet

Jak již bylo řečeno v úvodu, je možné se pomocí Automapy připojit k některému serveru (morijští hráči nejčastěji využívají septem.cz), vidět pozice ostatních přihlášených a komunikovat s nimi. Jak? Klikněte na mapu pravým tlačítkem a vyberte Link/Link Controls… Objeví se tabulka s přihlašovacími údaji.
Link Controls


Legenda:
 • Name: jméno, pod kterým vás budou vidět ostatní přihlášení
 • IP: pro Morii používejte ip2.septem.cz
 • Port: pro Morii používejte 9999
 • Password: heslo, kterým určujete, na kterou z map na serveru se přihlásíte
 • Remember port and password on exit: určuje, zda si má Automapa pamatovat heslo (a port)
 • Send position every: jak často se bude odesílat vaše pozice ostatním uživatelům (doporučuji cca 5 vteřin)
 • Query server every: jak často se mají stahovat nové údaje ze serveru (doporučuji také tak 5 vteřin)

Používejte tlačítko Link to Server, ne Start Server. Heslo vám musí někdo říct (nebo si můžete někde založit vlastní mapu). Až se vám podaří připojit, uvidíte ostatní hráče, které si můžete prohlížet pomocí Link/Player List. Zde si kromě jiného můžete pomocí tlačítek Font… a Color… nastavit parametry svého písma.
Mapa připojená k serveru

Můžete také používat chat. Spustíte ho kliknutím pravým tlačítkem na mapu a výběrem Link/Chat… nebo klávesovou zkratkou Ctrl+W. Zprávy se odesílají klávesou Enter. Máte-li spuštěný UO Assist (podpůrný program), můžete na mapu psát i tak, že před text ve hře přidáte dvě pomlčky (--váš text). Kromě chatu se vám nyní otevírají dvě nové funkce: Panic a Shared Marker. Shared Marker funguje stejně jako běžný Marker s tím rozdílem, že ho vidí všichni připojení hráči. Panic vyjadřuje, že některý z hráčů akutně potřebuje pomoc. Zapíná (i vypíná) se kliknutím na mapu pravým tlačítkem a vybráním Link/Panic! nebo jednodušeji stisknutím mezerníku (ale musíte mít označenou mapu). Máte-li spuštěný Yoko Injection nebo UO Assist (podpůrné programy), stačí ve hře napsat -panic (pro zapnutí), resp. -unpanic (pro vypnutí).
Ukázka chatu

Ze serveru se můžete odpojit tlačítkem Break Connection v Link/Link Controls.


Ke stažení

Kromě instalačního souboru si můžete stáhnout i výběr z mých značek a balíček registrů, který obsahuje nastavení Automapy tak, jak je používám já (vlastnosti kategorií a podobně). Tento soubor ale použijte až poté, co Automapu nainstalujete! Pokud budete chtít použít moje značky, nahrajte soubor Personal.map do složky, kam jste Automapu nainstalovali. Počítejte ale s tím, že přijdete o značky, které jste používali sami.