Přihlášení k administraci
Banner encyklopedie

Přepis journalu


Skript se pokusí přepsat zápis vašeho journalu zpět do barevné herní podoby. Je schopný omezeně rozlišovat karmu příšer (červeně či šedě) a hráčů (modře). Některé věci možná neidentifikuje správně - můžete mi je hlásit.


Pokud nevíte, jak journal ukládat, zde je návod: otevřete (v poznámkovém bloku) soubor Uo.cfg ve složce s instalací Ultimy Online. Najděte řádek SaveJournal=off a změňte jej na SaveJournal=on, řádek JournalSaveUnicode=off nechte tak, jak je. Pak do řádku JournalSaveFile= dopište cestu k souboru, kam se bude journal ukládat (například JournalSaveFile=C:\Dokumenty\journal.txt). Děkuji tímto Valeriu Baldwinovi, že mě to naučil :)

Sem zkopírujte soubor journalu:Vyberte, které prvky chcete zobrazit:
jména (i příšer)
chat
mluvená řeč
kouzla
názvy předmětů
systémové hlášky (např. Select Target)
systémové emote (útok, bleed apod.)
zkušenosti, boosty a gainy
Zobrazit jen řádky obsahující toto slovo:
přeskakovat duplicitní řádky (několikrát po sobě to samé)
Poznámka: nedivte se, když to při delším textu bude chvíli trvat.