Přihlášení k administraci
Banner encyklopedie

Místa k oživení


Seznam míst, kde se můžete oživit bez přičinění jiného hráče.


Léčitelé

PozicePopis
zobrazit na mapěseverovýchodní část ostrova Zatemělé mysli
zobrazit na mapěúpatí Modrých hor na severním konci Forlindonu
zobrazit na mapězápadní strana Modrých hor nad Šedými přístavy
zobrazit na mapědomek u severní brány Šedých přístavů
zobrazit na mapěv lese západně od ústí Brandyvíny
zobrazit na mapěpřed jihovýchodní branou Šedých přístavů
zobrazit na mapěseverovýchodní konec Modrých hor
zobrazit na mapělesík jižně od Fornostu
zobrazit na mapěu mostu přes Šeravu západně od Tharbadu
zobrazit na mapěseverozápadní konec Bílých hor
zobrazit na mapěhospoda U Skákavého poníka v Hůrce
zobrazit na mapěpláně zaniklé říše Angmar
zobrazit na mapětábor obchodníků jižně od Hůrky
zobrazit na mapězápadní konec Ledové spouště
zobrazit na mapěseverovýchodně od Hůrky
zobrazit na mapějižně od Carn Dûm
zobrazit na mapěseverní strana hor mezi Pinnath Gelin a Anfalasem
zobrazit na mapěseverní konec výběžku Mlžných hor nad Roklinkou
zobrazit na mapěcesta mezi Lamedonem a Pinnath Gelin
zobrazit na mapěcesta z Větrovských vrchů do Cesmínie
zobrazit na mapěDol Amroth
zobrazit na mapěDol Amroth
zobrazit na mapědomek u edorasské brány
zobrazit na mapěchrám v Umbaru
zobrazit na mapěLórien
zobrazit na mapějižní okraj Lothlórienu
zobrazit na mapěostrov Strachu (Tolfalas)
zobrazit na mapědomek u umbarské brány
zobrazit na mapěseverozápadní konec Temného hvozdu
zobrazit na mapěkřižovatka před branou Umbaru
zobrazit na mapěu brodu přes Anduinu severně od Lórienu
zobrazit na mapěkousek od pramenů Lesní řeky na jejím severovýchodním břehu
zobrazit na mapěTemný hvozd západně od Dol Gulduru
zobrazit na mapěpevnost ve Východní Marce
zobrazit na mapěsever Tahabaru
zobrazit na mapězápadní břeh Porosu u jeho ústí
zobrazit na mapěcesta mezi Lebenem a Pelargirem
zobrazit na mapěTemný hvozd východně od Dol Gulduru
zobrazit na mapěu dolů Slz
zobrazit na mapěkřižovatka cest z Edorasu, Rhûnu a Ithilienu v Hnědých zemích
zobrazit na mapěvýchodně od středního výběžku hor v Severní spoušti
zobrazit na mapěbanka v oáze Hagir
zobrazit na mapězápadně od mostu mezi Ithilienem a Horondorem
zobrazit na mapěvýchodní konec oázy Hagir
zobrazit na mapěvýchodně od království lesních elfů
zobrazit na mapěStará cesta Temným hvozdem
zobrazit na mapějižní konec pláně Dagorlad
zobrazit na mapězátočina cesty vedoucí z Dolu na sever
zobrazit na mapěpobřežní část Jezerního města
zobrazit na mapěskřetí pevnost západně od Železné tlamy
zobrazit na mapěvýchodní úpatí Osamělé hory
zobrazit na mapěbanka v Dolu
zobrazit na mapěkamenná budova ve středu Núrnu
zobrazit na mapěkus severovýchodně od Osamělé hory
zobrazit na mapějižní brána Rhûnu
zobrazit na mapějižní pobřeží jezera Núrnen
zobrazit na mapěpoblíž severní brány Rhûnu
zobrazit na mapěu skály na západním kraji Bagronku
zobrazit na mapějižně od vstupu do slují Entrance
zobrazit na mapěu skalní trhliny na severním břehu pramenů řeky, která se ze severu vlévá do jezera Núrnen
zobrazit na mapěskály jihovýchodně od jezera Núrnen
zobrazit na mapěvýchodně od Železných hor
zobrazit na mapědomek u haradské brány
zobrazit na mapěpouště Chandu
zobrazit na mapěDomy uzdravování v Minas Tirith
zobrazit na mapěseverní chrám v Minas Tirith
zobrazit na mapěManweho chrám v Minas Tirith
zobrazit na mapědruhé patro budovy u brány v Minas Tirith
zobrazit na mapěMandosův chrám v Minas Tirith

Kříže

PozicePopis
zobrazit na mapěu vstupu do skalní průrvy vedoucí k Severním dolům
zobrazit na mapěu mostu přes Lunu blíže k Šedým přístavům
zobrazit na mapěles severozápadně od Hobitína
zobrazit na mapězápadní konec Hobitína
zobrazit na mapěu Osamělého dolu
zobrazit na mapěu forondonského hřbitova
zobrazit na mapěFornost
zobrazit na mapěvrchol skály u močálů v Enedwaithu
zobrazit na mapějižně od Carn Dûm
zobrazit na mapěu dolu v Železném pase
zobrazit na mapěu Skalního dolu
zobrazit na mapěDol Amroth
zobrazit na mapěskalní rozsedlina Bílých hor
zobrazit na mapěu edorasského hřbitova
zobrazit na mapěseverozápadní břeh řeky Ringló
zobrazit na mapěu Královských dolů
zobrazit na mapěstyk východních ramen Šedých hor
zobrazit na mapěPelargir
zobrazit na mapěu západní brány Barad-dûr
zobrazit na mapěBarad-dûr
zobrazit na mapěna křižovatce u bažiny severně od Rhûnu
zobrazit na mapěu rhûnského hřbitova
zobrazit na mapěvstup do Dug Snagum
zobrazit na mapěu Mordorských dolů
zobrazit na mapěseverovýchodní konec Ledové spouště
zobrazit na mapěsíně Ereboru
zobrazit na mapěStezky Mrtvých - velmistři sem nemají přístup
zobrazit na mapěu minastirithského hřbitova
zobrazit na mapěAréna
zobrazit na mapěpelennorská pole severně od cesty z Minas Tirith do Osgiliathu
zobrazit na mapěminasské stoky
zobrazit na mapěminasské stoky